Situacijos

Visos vadybinės situacijos yra dinamiškos, jų raiškos konfigūracijos taip pat kinta. Kita vertus, ne mažiau svarbi yra konkrečios situacijos sąveika su bendru vyksmo kontekstu bei atskirais jo parametrais. Pagal Sun Tzu, esminiais konkurencinių situacijų analizės alternatyvų veiksniais laikytini: saugumas ar pažeidžiamumas; slaptumas ar demaskavimas; manevro laisvė ar apribojimas; perspektyvų ir vizijos aiškumas ar kliūčių ir silpnybių eskalavimas; supratimas ir parama ar sausas priešiškumas. Atsižvelgiant į išvardintų veiksnių tarpusavio sąveiką tampa įmanoma ne tik adekvačiai suprasti kintančių situacijų esmę bei potencialą, bet ir suvokti savosios elgsenos bei sprendimų priėmimo ribas.