Gerovė

Senovinė Taoismo išmintis teigia, kad tada, .. kai žmonės turi žymiai daugiau turto, negu jų gyvenimo gerovei užtikrinti yra būtina, jie gali dalį turto patausoti,  atidėti kitokiems tikslams. Jeigu turto nepakanka, žmonės dėl jo pradeda kovoti.  Pirmuoju atveju visuomenėje randasi prielaidos ir sąlygos pagarbiems žmonių tarpusavio santykiams ir teisingumui, antruoju – prievartai ir chaosui.

Šių dienų pasaulyje privati ir visuomeninė gerovė holistiškai vertinant yra vieninga ekonominė visuma. Tai, kokiu būdu privati ir viešoji, arba – visuomenės gerovė tarpusavyje sąveikauja ir viena kitą įtakoja lemia ir bendrąją ekonominę gyvenimo kokybę. Išskirtinė Lyderystė šias dimensijas turi ne tik žinoti, bet ir suvaldyti per realius ir potencialius visuomenės raidos programų bei politikos efektus.

Visuomenės gerovė  iš esmės visais laikais buvo ir yra tam tikras turto ir skurdo balansas.