Kurianti destrukcija

Neveiksmingumas, dezorientacija, susiskaldymas, nepasitenkinimas, intrigos, apgavystės, nepagrįstos pretenzijos ir iliuzijos, vadybinės manijos, klaidingi sprendimai, nesugebėjimas atlikti savo dalykinės srities ateities įžvalgų – sąrašą galite plėtoti savarankiškai, pagal galimybes atsižvelgdami į organizacijos, kurios dalimi esate ir savo specifiką.. Visa tai yra esminės organizacinės problemos, pakandančios potencialiai sėkmingas kolektyvines pastangas. Visa tai būtina naikinti.

Gebėjimas suprasti šių organizacinių disfunkcijų esmę yra svarbus norint atpažinti kokybinių neatitikčių atsiradimo ištakas ir jas pašalinti. Pasitikėjimas ir abipusė pagarba tarp vadovybės ir pavaldinių yra įmanomi, jei pastarieji tiki ir žino, kad bus suprasti ir skatinami už bendros organizacinės sėkmės siekimą.  Savo ruožtu, aukšto rango pareigūnai sėkmės konkurencinėse aplinkose siekiančiose organizacijose turėtų netgi atsakyti už nesugebėjimą būti pozityvia, kuriančia destrukcija.