Neįveikiamumas

Mokėjimas įvaldyti neįveikiamumo meną pasireiškia pergale bet kur ir bet kuria forma. Tai taip pat yra sugebėjimas esminiu momentu maksimaliai panaudoti vidines galias ir įveikiant aplinkybes pasiekti tikslus. Būtent dėl šios priežasties išskirtinė, išmintinga Lyderystė ir yra esminė kelyje į pergalę nepriklausomai nuo to, kokia mase paprastųjų, standartinių pajėgumų mes disponuotume.

Konkurencijoje nėra tos jėgos formos, kurios esant atitinkamoms prielaidoms nebūtų galima įveikti. Procesai klostosi ir struktūros veikia pagal tam tikrus dėsningumus ar veiklos modelius, kuriuos įmanoma prognozuoti. Kita vertus, niekas nežino  bendrinės pergalės formos, nėra ir universalios neįveikiamumo formulės, kurią būtų galima išsamiai apibūdinti. Visada specifinė pergalės forma įsivyrauja konkurencinėse aplinkose dėl jos nesuprantamumo priešininkui.