Taktika

Sun Tzu mokyme taktikos strategijų vertė suprantama kaip jų teikiama nauda konkrečiose situacijose. Kaip tinkamą pavyzdį galima paminėti taip vadinamo „apsimestinio skrydžio” (feigning flight) atvejį, kuris paprastai skiriamas konkurentų pajėgų suklaidinimui ir suskaldymui bei jų struktūrų kaip atakos objektų „paruošimui” neatremiamam smūgiui.

Kiti žinomiausi atvejai siejami su savųjų pajėgų restruktūrizavimu ir pergrupavimu, kai klaidinant priešininką pasiekiama momentinio konkurencinio pranašumo. Taip pat gali būti modeliuojamas taip vadinamas konkurencinio reljefo pranašumas – kada yra ieškoma tokių kovos kintamųjų, kurie suklostytų palankiausias sąlygas pergalei.

Viena iš efektyviausių taktikų kuriant prielaidas savajai sėkmei  – priešininkų alinimas galimų kovos scenarijų nesuprantamumu. Taip tampa įmanoma pergalinga ataka nesant adekvačios gynybos.

Neretai priešininko aroganciją ir budrumo praradimą sąlygoja tariamas neryžtingumas.

Efektyviausios yra žaibiškos atakos.