Taktinė lyderystė

Lyderystė yra esminė dimensija, persmelkianti ir nulemianti visas strategines erdves. Jos pagalba apjungiamos ir integruojamos kaip ideologinės, taip ir praktinės konkurencinių aplinkų sritys. Sun Tzu mokymo pasekėjai  akcentuoja 5 esminius taktinės lyderystės veiksnius: žinios, patikimumas, humanizmas, narsa, griežtumas.

Teigiama, kad vadas, neteikiantis reikiamos svarbos kompetencijai, žinioms ir analitinei žvalgybai yra nusikalstamai arogantiškas.  Perdėtai drąsus dažniausiai yra savimyla ir egoistas. Nevertinantis strategijos ir kartojantis buvusias sėkmingas elgsenas pasikliauna sėkme, kuri turi savo ribas.

Apibendrinant, pagrindiniai taktinės lyderystės parametrai yra kompetencija, narsa, išmintis ir kuklumas.