Sun Tzu ir Konfucijus

Tolesniuose tekstuose bus bandoma integruoti dviejų didžiavyrių Sun Tzu ir Konfucijaus, įžymaus generolo ir visų laikų iškiliausio filosofo idėjas apie Lyderį ir tapimo juo kelią. Kai kurie modernios karo vadybos guru, kaip ir kažkada jau minėtas D.G. Krause, „The Way of the Leader”, jau yra bandę gana sėkmingai tai daryti.

Sun Tzu ir Konfucijaus, amžininkų, gyvenusių panašiu istoriniu laikotarpiu sukurtos strateginės lyderystės sistemos gana sklandžiai viena kitą papildo bei pratęsia. Jos savotiškai konceptualiai praturtina šiuolaikinius karo, politikos, ekonomikos kontekstus, pateikia struktūrizuotą, išgrynintą modernios lyderystės raiškos aštrios tarptautinės konkurencinės aplinkos sąlygomis atvejį.

Priminsime, kad Sun Tzu savo fundamentalų mokymą apie sėkmės prielaidų sukūrimą karo bei apskritai konkurencinėse aplinkose yra pateikęs knygoje The Art of War, pasirodžiusioje daugiau nei prieš 2500 metų. Vis tik pagrindinė šio kūrinio idėja – konkurencinė strategija. Tačiau netgi pačių stipriausių strategijų sėkmingam įgyvendinimui būtina efektyvi lyderystė.  Nors pats Sun Tzu ir teigia, kad kritinėse konkurencinėse aplinkose pagrindinis sėkmės garantas yra kokybiška ir stipri lyderystė,  detalesnių lyderio asmenybės bei veiklos bruožų jis nesvarsto ir  nepateikia.

Šia prasme to paties laikmečio minties lyderio Konfucijaus mokymas, tiesiogiai susijęs  su lyderystės, valdžios ir konkurencijos dimensijomis įgalina mus sistemingiau suvokti Sun Tzu išskirtinės lyderystės pagrindus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *